Khách hàng CƠ QUAN Nhơn ái >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Nhơn ái, H. Phong Điền, Tp. Cần Thơ

Chợ Phong Điền, UBND xã Nhơn Ái, Trạm Y Tế Xã Trường Long, Trạm Y Tế Thị Trấn Phong Điền, Phòng Khám Nguyễn Thanh Vũ, Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Huyện Phong Điền, Trạm Y Tế Xã Nhơn Ái, Trạm Thủy Lợi Huyện Phong Điền, Văn phòng công chứng Lê Tấn Quyền,

 

YẾN SÀO HÀO GIA ở Nhơn ái

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Nhơn ái - CẦN THƠ
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Nhơn ái - CẦN THƠ

Chợ Phong Điền

Địa chỉ: XMW9+XH8, Phan Văn Trị, Nhơn ái, Phong Điền, Cần Thơ
Điện thoại:

UBND xã Nhơn Ái

Địa chỉ: XMQ8+H2M, Nhơn ái, Phong Điền, Cần Thơ
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Trường Long

Địa chỉ: 2M43+G6R, Nhơn ái, Phong Điền, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3850 534
Trạm Y Tế Xã Trường Long

Trạm Y Tế Thị Trấn Phong Điền

Địa chỉ: Ấp Nhơn Lộc 2, Thị Trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Nhơn ái, Phong Điền, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3933 054

Phòng Khám Nguyễn Thanh Vũ

Địa chỉ: Ấp Nhơn Lộc 2, Thị Trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thành Phố Cần Thơ, Nhơn ái, Phong Điền, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3850 280

Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Huyện Phong Điền

Địa chỉ: XMW9+PF3, Ấp Thị Tứ, Thị Trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thành Phố Cần Thơ, Nhơn ái, Phong Điền, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3933 227

Trạm Y Tế Xã Nhơn Ái

Địa chỉ: XMQ8+H4J, Nhơn ái, Phong Điền, Cần Thơ
Điện thoại:

Trạm Thủy Lợi Huyện Phong Điền

Địa chỉ: XMWC+F6V, Ấp Thị Tứ, Thị Trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thành Phố Cần Thơ, Nhơn ái, Phong Điền, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3850 653

Văn phòng công chứng Lê Tấn Quyền

Địa chỉ: XMX8+3X2, Phan Văn Trị, Nhơn ái, Phong Điền, Cần Thơ
Điện thoại:

Place data