Khách hàng CƠ QUAN Đông Thắng >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Đông Thắng, H. Cờ Đỏ, Tp. Cần Thơ

UBND xã Đông Thắng, Thanh Tra Huyện Cờ Đỏ, Phòng Tư Pháp Huyện Cờ Đỏ, Trạm Y Tế Xã Đông Thắng,

 

YẾN SÀO HÀO GIA ở Đông Thắng

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Đông Thắng - CẦN THƠ
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Đông Thắng - CẦN THƠ

UBND xã Đông Thắng

Địa chỉ: 3FPF+898, Đông Thắng, Cờ Đỏ, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3695 176

Thanh Tra Huyện Cờ Đỏ

Địa chỉ: 3FVJ+7VC, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Cờ Đỏ, Ấp Thới Thuận, Thị Trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Thành Phố Cần Thơ, Đông Thắng, Cờ Đỏ, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3695 355

Phòng Tư Pháp Huyện Cờ Đỏ

Địa chỉ: 3FW8+XRV, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Cờ Đỏ, Ấp Thới Thuận, Thị Trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Thành Phố Cần Thơ, Đông Thắng, Cờ Đỏ, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3695 320

Trạm Y Tế Xã Đông Thắng

Địa chỉ: 3FP5+CRJ, Đông Thắng, Cờ Đỏ, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3695 445

Place data