Từ khóa tìm kiếm: mien tay hotel - cantho province

Mien Tay Hotel - Cantho Province

71-79-91 Mau Than street, Ninh Kieu district, Can Tho city (71-79-91 Mậu Thân, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ), An Nghiệp, Ninh Kiều, Cần Thơ

frequently asked questions (FAQ)