Khách hàng CƠ QUAN Xuân Khánh >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

UBND phường Xuân Khánh, Trạm Y Tế Đại học Cần Thơ, Trạm Y Tế Phường Xuân Khánh, Bệnh viện Thanh Quang, PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA UNG BƯỚU 116, Phòng Khám Tư Nhân Bác Sĩ Bích Liên, Bệnh Viện Tóc Chương Quang 101, Phòng Hành Chính Tư Pháp, Phòng Pháp Chế, Phòng Bảo Vệ Chăm Sóc Trẻ Em - Bình Đẳng Giới, Phòng Giáo Dục Thường Xuyên - Chuyên Nghiệp Và Đại Học, Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Quận Ninh Kiều, Phòng Thương Binh Liệt Sĩ - Người Có Công, Phòng Quản Lý Lao Động Việc Làm, Trung Tâm Công Tác Xã Hội Trẻ Em, Phòng Kế Hoạch Tài Chính, NHÀ VĂN HÓA PHƯỜNG XUÂN KHÁNH, Phòng Bảo Trợ Xã Hội, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố Cần Thơ, Trạm Bơm Cấp 1 Nhà Máy Nước Cần Thơ, Đài Khí tượng Thủy Văn Tp Cần Thơ, Sở Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội, Chi cục Thi Hành Án Dân Sự quận Ninh Kiều,Tp. Cần Thơ, Sở Y Tế TP Cần Thơ, Phòng Bổ Trợ Tư Pháp, Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Môi Trường Tadotek, Phòng Tiểu Học, Phòng Khảo Thí Và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục, Phòng Mầm Non,

 

YẾN SÀO HÀO GIA ở Xuân Khánh

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Xuân Khánh - CẦN THƠ
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Xuân Khánh - CẦN THƠ

UBND phường Xuân Khánh

Địa chỉ: 292 Đường 30 Tháng 4, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại:

Trạm Y Tế Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: 2QJ9+JG7, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3872 115
Trạm Y Tế Đại học Cần Thơ

Trạm Y Tế Phường Xuân Khánh

Địa chỉ: 72 Ba Tháng Hai, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831 978
Trạm Y Tế Phường Xuân Khánh

Bệnh viện Thanh Quang

Địa chỉ: 178 Nguyễn Thị Minh Khai, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại:

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA UNG BƯỚU 116

Địa chỉ: 116 2, 178 Đường Ba Tháng Hai, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3734 907
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA UNG BƯỚU 116

Phòng Khám Tư Nhân Bác Sĩ Bích Liên

Địa chỉ: 128C Đ. 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 091 859 02 22

Bệnh Viện Tóc Chương Quang 101

Địa chỉ: 160 Đường 30 Tháng 4, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3819 123

Phòng Hành Chính Tư Pháp

Địa chỉ: Sở Tư Pháp, 286 Đường 30 Tháng 4, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831 860

Phòng Pháp Chế

Địa chỉ: Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội Cần Thơ, 288, Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3783 237

Phòng Bảo Vệ Chăm Sóc Trẻ Em - Bình Đẳng Giới

Địa chỉ: Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội Cần Thơ, 288, Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3835 733

Phòng Giáo Dục Thường Xuyên - Chuyên Nghiệp Và Đại Học

Địa chỉ: Sở Giáo Dục & Đào Tạo, 39, Đường Ba Tháng Hai, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831 821

Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Quận Ninh Kiều

Địa chỉ: 1 Trần Khánh Dư, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3820 378

Phòng Thương Binh Liệt Sĩ - Người Có Công

Địa chỉ: Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội Cần Thơ, 288, Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3830 900

Phòng Quản Lý Lao Động Việc Làm

Địa chỉ: Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội Cần Thơ, 288, Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3830 557

Trung Tâm Công Tác Xã Hội Trẻ Em

Địa chỉ: 288, Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3783 208
Trung Tâm Công Tác Xã Hội Trẻ Em

Phòng Kế Hoạch Tài Chính

Địa chỉ: Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội Cần Thơ, 288, Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3830 351

NHÀ VĂN HÓA PHƯỜNG XUÂN KHÁNH

Địa chỉ: 63a Hẻm 2 - Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại:

Phòng Bảo Trợ Xã Hội

Địa chỉ: Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội Cần Thơ, 288, Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831 975

Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố Cần Thơ

Địa chỉ: 2QFF+XJM, Đường 30 Tháng 4, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại:

Trạm Bơm Cấp 1 Nhà Máy Nước Cần Thơ

Địa chỉ: 237, Đường 30-4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3783 532

Đài Khí tượng Thủy Văn Tp Cần Thơ

Địa chỉ: 45, Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ, 168 Ba Tháng Hai, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3730 067
Đài Khí tượng Thủy Văn Tp Cần Thơ

Sở Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội

Địa chỉ: 288 Đường 30 Tháng 4, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3830 882
Sở Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội

Chi cục Thi Hành Án Dân Sự quận Ninh Kiều,Tp. Cần Thơ

Địa chỉ: 1 Trần Khánh Dư, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3820 378
Chi cục Thi Hành Án Dân Sự quận Ninh Kiều,Tp. Cần Thơ

Sở Y Tế TP Cần Thơ

Địa chỉ: 5B, Đường 30/4, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3773 882

Phòng Bổ Trợ Tư Pháp

Địa chỉ: Sở Tư Pháp, 286 Đường 30 Tháng 4, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3782 411

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Môi Trường Tadotek

Địa chỉ: 196 Nguyễn Thị Minh Khai, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 090 769 43 76

Phòng Tiểu Học

Địa chỉ: Sở Giáo Dục & Đào Tạo, 39, Đường Ba Tháng Hai, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3830 896

Phòng Khảo Thí Và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục

Địa chỉ: Sở Giáo Dục & Đào Tạo, 39, Đường Ba Tháng Hai, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3731 683

Phòng Mầm Non

Địa chỉ: Sở Giáo Dục & Đào Tạo, 39, Đường Ba Tháng Hai, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3830 894

Place data