Khách hàng CƠ QUAN Thốt Nốt >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ

UBND Quận Thốt Nốt, UBND Phường Thốt Nốt, Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Thốt Nốt, Tòa Án Nhân Dân Quận Thốt Nốt, UBND Phường Trung Nhứt, UBND phường Thuận An, UBND phường Trung Kiên, UBND phường Thạnh Hòa, UBND phường Thới Thuận, Quận ủy Thốt Nốt, UBND phường Tân Lộc, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - UBND phường Tân Hưng, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Quận Thốt Nốt, Phòng Văn Hóa Thông Tin Quận Thốt Nốt, Công an quận Thốt Nốt, trung tâm y tế quận thốt nốt, ATM Sacombank - UBND Quận Thốt Nốt, Công an phường Thuận Hưng, Trường THCS Thuận Hưng - Quận Thốt Nốt, Trạm Y Tế Phường Thốt Nốt, Trạm Y Tế Phường Thới Thuận, Xe Cứu Thương Từ Thiện Phường Thuận Hưng, Trạm Y Tế Phường Thuận An, Trạm Y Tế Phường Thuận An, Trạm Y tế phường Tân Lộc, Phòng Khám Bác Sĩ Trần Phước Sang, Trạm Y Tế Phường Trung Kiên, Trạm Y Tế Phường Trung Nhứt, Trạm y tế phường Thạnh Hòa, Trạm Y Tế Xã Trung An, Trạm y tế, Trạm Y Tế Phường Thuận Hưng, Công An Phường Tân Lộc, Nhà Văn Hóa Lao Động Thành Phố Cần Thơ, BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN THỐT NỐT, Nhà Văn Hoá Khu Vực Qui Thạnh 2, UBND phường Thuận Hưng,

 

YẾN SÀO HÀO GIA ở Thốt Nốt

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Thốt Nốt - CẦN THƠ
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Thốt Nốt - CẦN THƠ

UBND Quận Thốt Nốt

Địa chỉ: 7G8P+VQQ, QL91, TT. Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại:

UBND Phường Thốt Nốt

Địa chỉ: 7GGG+MC2, TT. Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3851 249

Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Thốt Nốt

Địa chỉ: Huyện, QL1A, Thị Trấn, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3851 200

Tòa Án Nhân Dân Quận Thốt Nốt

Địa chỉ: Quốc Lộ 91, Khu Vực Long Thạnh 2, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, TT. Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3851 283

UBND Phường Trung Nhứt

Địa chỉ: 7G4M+9PH, ĐT921, Trung Nhất, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại:

UBND phường Thuận An

Địa chỉ: 7GP8+2WG, Nguyễn Thị Lưu, Thuận An, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại:

UBND phường Trung Kiên

Địa chỉ: 6HJ2+HJ8, QL91, Trung Kiên, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3644 717
UBND phường Trung Kiên

UBND phường Thạnh Hòa

Địa chỉ: 6GFM+38G, ĐT921, Trung Thạnh, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3612 131
UBND phường Thạnh Hòa

UBND phường Thới Thuận

Địa chỉ: 8F6H+GGQ, QL80, Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3851 259
UBND phường Thới Thuận

Quận ủy Thốt Nốt

Địa chỉ: 7GGH+V22, QL91, TT. Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại:

UBND phường Tân Lộc

Địa chỉ: 6HWM+H3H, Tân Lộc, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - UBND phường Tân Hưng

Địa chỉ: 5HP2+75X, QL91, Tân Hưng, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại:

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Quận Thốt Nốt

Địa chỉ: 7GFH+7VH, QL91, TT. Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại:

Phòng Văn Hóa Thông Tin Quận Thốt Nốt

Địa chỉ: 7GJG+9F6, QL91, TT. Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3851 293

Công an quận Thốt Nốt

Địa chỉ: 7GGH+WHH, QL91, TT. Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3851 290
Công an quận Thốt Nốt

trung tâm y tế quận thốt nốt

Địa chỉ: 572 QL91, Trung Kiên, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại:

ATM Sacombank - UBND Quận Thốt Nốt

Địa chỉ: Ql 91, kv Phụng Thạnh 1, p Thốt Nốt, q. Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ, Tp.Cần Thơ, Cần Thơ
Điện thoại: 1900 555588
ATM Sacombank - UBND Quận Thốt Nốt

Công an phường Thuận Hưng

Địa chỉ: 522 Mai Văn Bộ, Thuận Hưng, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3644 725

Trường THCS Thuận Hưng - Quận Thốt Nốt

Địa chỉ: KV. Tân Phú, P. Thuận Hưng, Q, Thốt Nốt, Cần Thơ 900000
Điện thoại: 0292 3644 733
Trường THCS Thuận Hưng - Quận Thốt Nốt

Trạm Y Tế Phường Thốt Nốt

Địa chỉ: 7G9H+6XG, QL91, TT. Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3853 035
Trạm Y Tế Phường Thốt Nốt

Trạm Y Tế Phường Thới Thuận

Địa chỉ: 7FQW+MPQ, Khu Vực, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3611 745

Xe Cứu Thương Từ Thiện Phường Thuận Hưng

Địa chỉ: 6H8F+RJV, Thuận Hưng, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại: 0396 505 259
Xe Cứu Thương Từ Thiện Phường Thuận Hưng

Trạm Y Tế Phường Thuận An

Địa chỉ: 7GM8+RQ2, Nguyễn Thị Lưu, TT. Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại:

Trạm Y Tế Phường Thuận An

Địa chỉ: Khu Vực Thới An 1, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, Trung Kiên, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3612 872

Trạm Y tế phường Tân Lộc

Địa chỉ: 6HXM+5J5, Tân Lộc, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại:

Phòng Khám Bác Sĩ Trần Phước Sang

Địa chỉ: 7GCJ+X4F, Chợ Bến Đình, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành Phố Cần Thơ, TT. Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại: 091 835 71 07

Trạm Y Tế Phường Trung Kiên

Địa chỉ: 6HV3+R8M, TT. Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3857 653

Trạm Y Tế Phường Trung Nhứt

Địa chỉ: Khu Vực Phúc Lộc 1, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt, Trung Nhất, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3852 167

Trạm y tế phường Thạnh Hòa

Địa chỉ: 6GFM+97P, Thạnh Hoà, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3656 323
Trạm y tế phường Thạnh Hòa

Trạm Y Tế Xã Trung An

Địa chỉ: 6G43+4X3, ĐT921, Trung Thạnh, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3857 434
Trạm Y Tế Xã Trung An

Trạm y tế

Địa chỉ: Mai Văn Bộ, Thuận Hưng, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại:

Trạm Y Tế Phường Thuận Hưng

Địa chỉ: 6H28+626, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt, Tân Hưng, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3644 127

Công An Phường Tân Lộc

Địa chỉ: 6HWJ+HXX, Tân Lộc, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại:

Nhà Văn Hóa Lao Động Thành Phố Cần Thơ

Địa chỉ: 57 Lê Lợi, TT. Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3810 534

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN THỐT NỐT

Địa chỉ: 7G9J+42V, Khu vực Long Thạnh 1, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3612 539
BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN THỐT NỐT

Nhà Văn Hoá Khu Vực Qui Thạnh 2

Địa chỉ: 6HV3+R8M, Trung Kiên, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại:

UBND phường Thuận Hưng

Địa chỉ: 372 Mai Văn Bộ, Thuận Hưng, Thốt Nốt, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3644 724

Place data