Khách hàng CƠ QUAN Cờ Đỏ >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: H. Cờ Đỏ, Tp. Cần Thơ

UBND huyện Cờ Đỏ, UBND Thị trấn Cờ Đỏ, Phòng Lao Động - Thương Binh & Xã Hội Huyện Cờ Đỏ, Phòng Nội Vụ Huyện Cờ Đỏ, Tòa án nhân dân Huyện Cờ Đỏ, Bệnh Viện Quân Dân Y TP. Cần Thơ, Trung Tâm Y Tế Huyện Cờ Đỏ, Trạm Y tế thị trấn Cờ Đỏ, Trạm Y Tế Xã Thới Xuân, Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện Cờ Đỏ, Phòng Nông Nghiệp Huyện Cờ Đỏ,

 

YẾN SÀO HÀO GIA ở Cờ Đỏ

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Cờ Đỏ - CẦN THƠ
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Cờ Đỏ - CẦN THƠ

UBND huyện Cờ Đỏ

Địa chỉ: 4C2G+5CJ, TT. Cờ Đỏ, Cờ Đỏ, Cần Thơ
Điện thoại:

UBND Thị trấn Cờ Đỏ

Địa chỉ: Ấp thới hòa, Cờ Đỏ, Cần Thơ
Điện thoại:

Phòng Lao Động - Thương Binh & Xã Hội Huyện Cờ Đỏ

Địa chỉ: 4C2G+584 Ủy Ban Nhân Dân, Ấp Thới Thuận, Cờ Đỏ, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3695 318

Phòng Nội Vụ Huyện Cờ Đỏ

Địa chỉ: 4C2G+675 Ủy Ban Nhân Dân, Ấp Thới Thuận, Cờ Đỏ, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3695 351

Tòa án nhân dân Huyện Cờ Đỏ

Địa chỉ: 3CXF+M86, Đường Số 6, khu hành chính, Cờ Đỏ, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3695 352
Tòa án nhân dân Huyện Cờ Đỏ

Bệnh Viện Quân Dân Y TP. Cần Thơ

Địa chỉ: 3CPP+94Q, TT. Cờ Đỏ, Cờ Đỏ, Cần Thơ
Điện thoại:

Trung Tâm Y Tế Huyện Cờ Đỏ

Địa chỉ: 3CMP+RJ4, Ấp Thới Hòa B, Cờ Đỏ, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3865 254
Trung Tâm Y Tế Huyện Cờ Đỏ

Trạm Y tế thị trấn Cờ Đỏ

Địa chỉ: 3CRG+GJF, Ấp Thới Hòa B, Cờ Đỏ, Cần Thơ 94606
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Thới Xuân

Địa chỉ: 3C97+724, TT. Cờ Đỏ, Cờ Đỏ, Cần Thơ
Điện thoại:

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện Cờ Đỏ

Địa chỉ: 3CXP+6CH, TT. Cờ Đỏ, Cờ Đỏ, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3695 359

Phòng Nông Nghiệp Huyện Cờ Đỏ

Địa chỉ: 4C2G+698 Ủy Ban Nhân Dân, Ấp Thới Thuận, Cờ Đỏ, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3695 346

Place data