Khách hàng CƠ QUAN An Cư >>

UBND phường An Cư

Địa chỉ: 19 Xô Viết Nghệ Tĩnh, An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3821 047

 UBND phường An Cư UBND phường An Cư UBND phường An Cư

Place data

frequently asked questions (FAQ)

Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường (UBND phường An Cư) được quy định cụ thể tại Điều 59 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, cụ thể như sau:

- Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn phường.

- Quyết định những vấn đề của phường trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường.

- Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường.

YẾN SÀO HÀO GIA ở An Cư

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại An Cư
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào An Cư
Giá từ: 1.900.000 VNĐ 5